Förbundsstyrelsen

Ordförande: Nicklas Boquist    Kontakta

Vice Ordförande: Per Knutsson   Kontakta

Kassör: Torbjörn Andersson    Kontakta

Sekreterare: Linda Jönsson    Kontakta

Förar representant: Claes Birgersgård    Kontakta

Arrangörs representant: Nicklas Boquist    Kontakta

Ledamot: Anette Andersson

Ledamot: Carl-Anders Nilsson

Ledamot: Roger Paulsson

Ledamot: Henrik Svensson